Bưu điện văn hóa xã Vũ Bình

  • Mã bưu điện: 415930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Bình
  • Địa chỉ: Thôn Mộ Đạo 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0972652189