Bưu điện văn phòng Thái Bình

  • Mã bưu điện: 410900
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Thái Bình
  • Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273.831756