Bưu điện văn phòng VP BĐH Quỳnh Phụ

  • Mã bưu điện: 413606
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Phụ
  • Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273863267