Bưu điện văn hóa xã An Lễ

  • Mã bưu điện: 413680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Đào Động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0965384666