Bưu điện Vũ Thư

  • Mã bưu điện: 414900
  • Bưu cục: Bưu điện Vũ Thư
  • Địa chỉ: Khu Minh Tân 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.826201