Bưu điện văn hóa xã Vhx Trần Lãm

  • Mã bưu điện: 411840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vhx Trần Lãm
  • Địa chỉ: Tổ 9, Xã Trần Lãm, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273730200