Bưu điện văn hóa xã Thái Hà

  • Mã bưu điện: 413170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Hà
  • Địa chỉ: Thôn Đông Hưng, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0335030585