Bưu điện Cầu Cọi

  • Mã bưu điện: 414970
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Cọi
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Am, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.639731