Bưu điện văn hóa xã An Ấp

  • Mã bưu điện: 413650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Ấp
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0915528199