Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng

  • Mã bưu điện: 412630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng
  • Địa chỉ: Thôn Thái Hòa 1, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0917923188