Bưu điện Bồng Tiên

  • Mã bưu điện: 415320
  • Bưu cục: Bưu điện Bồng Tiên
  • Địa chỉ: Thôn Song Thủy, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.827001