Bưu điện khai thác cấp 2 Quỳnh Phụ

  • Mã bưu điện: 413630
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Quỳnh Phụ
  • Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273.863261