Bưu điện văn hóa xã Vũ Thắng

  • Mã bưu điện: 415908
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Thắng
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0916119009