Bưu điện văn hóa xã Việt Thuận

  • Mã bưu điện: 414990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Thuận
  • Địa chỉ: Thôn Hợp Long, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0949257284