Bưu điện văn hóa xã Thượng Hiền

  • Mã bưu điện: 415560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Hiền
  • Địa chỉ: Thôn Trung Quý, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0915610889