Bưu điện văn hóa xã Tiến đức

  • Mã bưu điện: 414578
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến đức
  • Địa chỉ: Thôn Dương Xá, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0917920579