Bưu điện văn phòng VP BĐH Tiền Hải

  • Mã bưu điện: 416208
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiền Hải
  • Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 02273823218