Bưu điện Chợ Sóc

  • Mã bưu điện: 415840
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sóc
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273.822002