Bưu điện văn hóa xã Nam Bình

  • Mã bưu điện: 415980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Bình
  • Địa chỉ: Thôn Đức Chính, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0919869178