Bưu điện văn hóa xã Văn Cẩm

  • Mã bưu điện: 414400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Cẩm
  • Địa chỉ: Thôn Trung Đình, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0346597625