Bưu điện văn hóa xã Đông Huy

  • Mã bưu điện: 412210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Huy
  • Địa chỉ: Thôn Nam Châu, Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0947416195