Bưu điện văn hóa xã Vũ Đông

  • Mã bưu điện: 415770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Đông
  • Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Vũ Đông, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0364779789