Bưu điện văn hóa xã Thái Tân

  • Mã bưu điện: 413320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Tân
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Thái, Xã Thái Tân, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0971804938