Bưu điện Bưu điện KHL Thái Bình

  • Mã bưu điện: 411300
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục KHL Thái Bình
  • Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273. 603460