Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Đông Hưng

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đông Hưng thuộc tỉnh Thái Bình, bao gồm: Bưu điện Đông Hưng, Bưu điện Cầu Vàng, Bưu điện Mê Linh, Bưu điện Phố Tăng, Bưu điện Tiên Hưng, Bưu điện Đống Năm, Bưu điện Châu Giang, Bưu điện An Lễ, Bưu điện văn hóa xã Đông Xá, Bưu điện văn hóa xã Đông Cường, Bưu điện văn hóa xã Đông La, Bưu điện văn hóa xã Đông Sơn, Bưu điện văn hóa xã Liên Giang, Bưu điện văn hóa xã Phú Lương, Bưu điện văn hóa xã An Châu, Bưu điện văn hóa xã Nguyên Xá, Bưu điện văn hóa xã Phong Châu, Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến, Bưu điện văn hóa xã Lô Giang, Bưu điện văn hóa xã Đông Các, Bưu điện văn hóa xã Đông Hà, Bưu điện văn hóa xã Đông Giang, Bưu điện văn hóa xã Đông Kinh, Bưu điện văn hóa xã Đông Hợp, Bưu điện văn hóa xã Chương Dương, Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt, Bưu điện văn hóa xã Hoa Lư, Bưu điện văn hóa xã Minh Châu, Bưu điện văn hóa xã Đông Vinh, Bưu điện văn hóa xã Đông Tân, Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân, Bưu điện văn hóa xã Đông Quang, Bưu điện văn hóa xã Trọng Quan, Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú, Bưu điện văn hóa xã Hoa Nam, Bưu điện văn hóa xã Hồng Châu, Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng, Bưu điện văn hóa xã Hồng Giang, Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Đông Dương, Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng, Bưu điện văn hóa xã Đông Á, Bưu điện văn hóa xã Đông Huy, Bưu điện văn hóa xã Đông Thọ, Bưu điện văn hóa xã Đô Lương, Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Hưng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hưng

Bưu điện Đông Hưng

 • Mã bưu điện: 412100
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Hưng
 • Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.851222

Bưu điện Cầu Vàng

 • Mã bưu điện: 412270
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Vàng
 • Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.561294

Bưu điện Mê Linh

 • Mã bưu điện: 412360
 • Bưu cục: Bưu điện Mê Linh
 • Địa chỉ: Thôn Hữu, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.898382

Bưu điện Phố Tăng

 • Mã bưu điện: 412520
 • Bưu cục: Bưu điện Phố Tăng
 • Địa chỉ: Thôn Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.851268

Bưu điện Tiên Hưng

 • Mã bưu điện: 412400
 • Bưu cục: Bưu điện Tiên Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.898383

Bưu điện Đống Năm

 • Mã bưu điện: 412130
 • Bưu cục: Bưu điện Đống Năm
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.552525

Bưu điện Châu Giang

 • Mã bưu điện: 412240
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Giang
 • Địa chỉ: Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.852069

Bưu điện An Lễ

 • Mã bưu điện: 412590
 • Bưu cục: Bưu điện An Lễ
 • Địa chỉ: Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.795027

Bưu điện văn hóa xã Đông Xá

 • Mã bưu điện: 412290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Xá
 • Địa chỉ: Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0916026862

Bưu điện văn hóa xã Đông Cường

 • Mã bưu điện: 412260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cường
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Thọ, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0976253817

Bưu điện văn hóa xã Đông La

 • Mã bưu điện: 412317
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông La
 • Địa chỉ: Thôn Bảo Châu, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 553628

Bưu điện văn hóa xã Đông Sơn

 • Mã bưu điện: 412300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0915491338

Bưu điện văn hóa xã Liên Giang

 • Mã bưu điện: 412320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Giang
 • Địa chỉ: Thôn Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0366522823

Bưu điện văn hóa xã Phú Lương

 • Mã bưu điện: 412340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lương
 • Địa chỉ: Thôn Duyên Tục, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0983262587

Bưu điện văn hóa xã An Châu

 • Mã bưu điện: 412350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Châu
 • Địa chỉ: Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0975246233

Bưu điện văn hóa xã Nguyên Xá

 • Mã bưu điện: 412560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Xá
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Lạng, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 01696911476

Bưu điện văn hóa xã Phong Châu

 • Mã bưu điện: 412530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Châu
 • Địa chỉ: Thôn Khuốc Tây, Xã Phong Châu, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0977378860

Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến

 • Mã bưu điện: 412500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Tiến Thắng, Xã Hợp Tiến, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0987931876

Bưu điện văn hóa xã Lô Giang

 • Mã bưu điện: 412380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lô Giang
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273898380

Bưu điện văn hóa xã Đông Các

 • Mã bưu điện: 412120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Các
 • Địa chỉ: Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0333823904

Bưu điện văn hóa xã Đông Hà

 • Mã bưu điện: 412150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hà
 • Địa chỉ: Thôn Nam Song, Xã Đông Hà, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0917051135

Bưu điện văn hóa xã Đông Giang

 • Mã bưu điện: 412180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Giang
 • Địa chỉ: Thôn Lương Đống, Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0917923209

Bưu điện văn hóa xã Đông Kinh

 • Mã bưu điện: 412250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Kinh
 • Địa chỉ: Thôn Duyên Hà, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0943291058

Bưu điện văn hóa xã Đông Hợp

 • Mã bưu điện: 412116
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hợp
 • Địa chỉ: Thôn Long Bối, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0948824977

Bưu điện văn hóa xã Chương Dương

 • Mã bưu điện: 412490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chương Dương
 • Địa chỉ: Thôn Cao Mỗ Đông, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0916236468

Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt

 • Mã bưu điện: 412410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0354599267

Bưu điện văn hóa xã Hoa Lư

 • Mã bưu điện: 412480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Lư
 • Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0917923173

Bưu điện văn hóa xã Minh Châu

 • Mã bưu điện: 412510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Châu
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Tiến, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0917923046

Bưu điện văn hóa xã Đông Vinh

 • Mã bưu điện: 412160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Văn Ông Đoài, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0978045841

Bưu điện văn hóa xã Đông Tân

 • Mã bưu điện: 412230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Tân
 • Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 09705568459

Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân

 • Mã bưu điện: 412620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Lê Lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0916984430

Bưu điện văn hóa xã Đông Quang

 • Mã bưu điện: 412580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Quang
 • Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0986399226

Bưu điện văn hóa xã Trọng Quan

 • Mã bưu điện: 412540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trọng Quan
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Quan, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0979209310

Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú

 • Mã bưu điện: 412474
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Đồng Phú, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273579555

Bưu điện văn hóa xã Hoa Nam

 • Mã bưu điện: 412440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Nam
 • Địa chỉ: Thôn Vạn Thắng, Xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273596381

Bưu điện văn hóa xã Hồng Châu

 • Mã bưu điện: 412420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Châu
 • Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0917611968

Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng

 • Mã bưu điện: 412430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng
 • Địa chỉ: Thôn Hậu Trung 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0977673026

Bưu điện văn hóa xã Hồng Giang

 • Mã bưu điện: 412450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Giang
 • Địa chỉ: Thôn Nam An, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0943828645

Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh

 • Mã bưu điện: 412220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Đông An, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0978149768

Bưu điện văn hóa xã Đông Dương

 • Mã bưu điện: 412600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Dương
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Thượng, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0919609616

Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng

 • Mã bưu điện: 412630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng
 • Địa chỉ: Thôn Thái Hòa 1, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0917923188

Bưu điện văn hóa xã Đông Á

 • Mã bưu điện: 412190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Á
 • Địa chỉ: Thôn Trưng Trắc A, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0914169686

Bưu điện văn hóa xã Đông Huy

 • Mã bưu điện: 412210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Huy
 • Địa chỉ: Thôn Nam Châu, Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0947416195

Bưu điện văn hóa xã Đông Thọ

 • Mã bưu điện: 412610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Đông Thọ, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0378493189

Bưu điện văn hóa xã Đô Lương

 • Mã bưu điện: 412330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đô Lương
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 0964655669

Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Hưng

 • Mã bưu điện: 412140
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Hưng
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.851222

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hưng

 • Mã bưu điện: 412641
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hưng
 • Địa chỉ: Sô´05, Tổ 8, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273851906