Bưu điện Chợ Gốc

  • Mã bưu điện: 416000
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Gốc
  • Địa chỉ: Thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273.818818