Bưu điện Chợ Nhội

  • Mã bưu điện: 414500
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Nhội
  • Địa chỉ: Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0227.860003