Bưu điện văn hóa xã Vũ Đoài

  • Mã bưu điện: 415310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Đoài
  • Địa chỉ: Thôn Từ thôn 4 đến Thôn 7, Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0913577482