Bưu điện văn hóa xã Liên Giang

  • Mã bưu điện: 412320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Giang
  • Địa chỉ: Thôn Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0366522823