Bưu điện văn hóa xã Vũ Lăng

  • Mã bưu điện: 416380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Lăng
  • Địa chỉ: Thôn Trưng Vương, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0914737876