Bưu điện Đống Năm

  • Mã bưu điện: 412130
  • Bưu cục: Bưu điện Đống Năm
  • Địa chỉ: Thôn Cầu Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.552525