Bưu điện văn hóa xã Vũ Lạc

  • Mã bưu điện: 415751
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Lạc
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0978676214