Bưu điện Bến Hiệp

  • Mã bưu điện: 413760
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273.863431