Bưu điện văn hóa xã Đông Các

  • Mã bưu điện: 412120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Các
  • Địa chỉ: Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0333823904