Bưu điện văn hóa xã Quang Lịch

  • Mã bưu điện: 415850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Lịch
  • Địa chỉ: Thôn Luật Nội, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0912625595