Bưu điện văn hóa xã Vũ Vinh

  • Mã bưu điện: 415010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0987161354