Bưu điện văn hóa xã Thụy Dũng

  • Mã bưu điện: 412850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Dũng
  • Địa chỉ: Thôn Diêm Tỉnh, Xã Thụy Dũng, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0767114881