Bưu điện văn hóa xã Dũng Nghĩa

  • Mã bưu điện: 415110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dũng Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn Vô Thái, Xã Dũng Nghĩa , Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273825233