Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảo

  • Mã bưu điện: 414030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảo
  • Địa chỉ: Thôn Nam Đài, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0912211362