Bưu điện văn hóa xã Tự Tân

  • Mã bưu điện: 415060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tự Tân
  • Địa chỉ: Thôn Phú Lễ, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0977985881