Bưu điện văn hóa xã Song Lãng

  • Mã bưu điện: 415220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Lãng
  • Địa chỉ: Thôn Phú Mãn, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0913102689