Bưu điện văn hóa xã Đông Cường

  • Mã bưu điện: 412260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cường
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Thọ, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0976253817