Bưu điện văn hóa xã Phương Công

  • Mã bưu điện: 416410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Công
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0912086926