Quảng Ninh

Hòm thư Công cộng Đức chính

Mã bưu điện: 208926 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đức chính Địa chỉ: Thôn 01, Xã Đức Chính, Huyện Đông Triều Điện thoại:

Bưu điện văn phòng BĐTX Đông Triều

Mã bưu điện: 208637 Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Đông Triều Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều Điện …

Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân

Mã bưu điện: 209010 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân Địa chỉ: Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân, Huyện Đông Triều Điện thoại: 02033670166

Bưu điện văn hóa xã An Sinh

Mã bưu điện: 209050 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Sinh Địa chỉ: Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Huyện Đông Triều Điện thoại: 02033670146

Bưu điện văn hóa xã Yên Đức

Mã bưu điện: 208850 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Đức Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Huyện Đông Triều Điện thoại: 02033675015

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây

Mã bưu điện: 208870 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây Địa chỉ: Thôn Hoành Mô, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều Điện thoại: 02033675016

Bưu điện khai thác cấp 2 Đông Triều

Mã bưu điện: 208640 Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Triều Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều …

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế

Mã bưu điện: 208861 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế Địa chỉ: Thôn Nội Hoàng Tây, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều Điện thoại: 3675014

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông

Mã bưu điện: 208880 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông Địa chỉ: Thôn Đông Hồng, Xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông Triều Điện thoại: 020333872924

Bưu điện văn hóa xã Tràng An

Mã bưu điện: 208930 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng An Địa chỉ: Thôn Thượng 2, Xã Tràng An, Huyện Đông Triều Điện thoại: 02033870926