Bưu điện văn hóa xã Cầu Lim

  • Mã bưu điện: 208771
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cầu Lim
  • Địa chỉ: Sô´29, Đường Phố 1, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 0327379379