Bưu điện văn hóa xã Cẩm La

  • Mã bưu điện: 207760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm La
  • Địa chỉ: Xóm Cẩm Thành, Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033680960