Bưu điện Uông Bí

  • Mã bưu điện: 207900
  • Bưu cục: Bưu điện Uông Bí
  • Địa chỉ: Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: 02033661222