Hòm thư Công cộng Hà Khẩu

  • Mã bưu điện: 202851
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà Khẩu
  • Địa chỉ: Đường Khu 1 Hà Khẩu, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: