Bưu điện Cửa Ông

  • Mã bưu điện: 204120
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa Ông
  • Địa chỉ: Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033865545