Bưu điện văn phòng BĐH Hải Hà

  • Mã bưu điện: 206513
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Hải Hà
  • Địa chỉ: Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: